اولین همایش ملی ورزش، آموزش و سلامت

دبیر علمی کنفرانس: دکتر بهزاد پاک راد

دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر موسی عبادی

تلفن تماس با دبيرخانه: ۳۸۲۶۰۶۷۷-۰۸۱ داخلی ۲۱۹

وب سايت همايش: conf.isc.gov.ir/seh96

کانال تلگرام: conf_seh96@

محورهای همایش
 • ورزش و فناوری
 • فیزیولوژی و تغدیه ورزشی
 • ورزش و سبک زندگی سالم
 • مکمل های ورزشی و مواد نیرو زا
 • .روان شناسی رشد و یادگیری حرکتی
 • ورزش و تندرستی در آیات و روایات
 • .جایگاه تربیت بدنی در سند تحول بنیادین
 • .تربیت بدنی و دانش آموزان با نیازهای ویژه
 • صلاحیت های حرفه ای معلمان در حوزه تربیت بدنی
 • تربیت بدنی و آموزش چند فرهنگی در دانشگاه فرهنگیان
 • تلفیق تربیت بدنی در تدریس و یادگیری دروس موضوعی
 • نیاز سنجی برنامه های ورزشی و سلامت در دانشگاه فرهنگیان
توسط | ۱۳۹۶/۹/۲۷ ۱۲:۴۷:۱۹ تیر ۱۲ام, ۱۳۹۴|Financial, International, Taxes|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه