اولین همایش ملی گردشگری و کسب و کار ورزشی

گردشگری ورزشی

 • گردشگری ورزشی در پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی
 • گردشگری رویدادهای ورزشی
 • اقتصاد و گردشگری ورزشی
 • عوامل اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی گردشگری ورزشی
 • فناوری و گردشگری ورزشی
 • جاذبه‌های گردشگری ورزشی
 • خصوصی‌سازی در گردشگری ورزشی

کسب و کار ورزشی

 • جامعه‌شناسی و روانشناسی کسب و کار
 • کسب و کارهای کوچک و مولد در تولیدات و خدمات ورزشی
 • سازمان‌های مردم نهاد(سمن‌ها)
 • ملاحظات حقوقی کسب و کار ورزشی
 • بازار، بازاریابی و برند در کسب و کار ورزشی
 • مدل‌های طراحی کسب و کار ورزشی

کارآفرینی ورزشی

 • کارآفرینی فردی و ‌سازمانی
 • روش‌های آموزشی و تربیتی در کارآفرینی ورزشی
 • اکوسیستم کارآفرینی ورزشی
 • استراتژی‌های کارآفرینی ورزشی
 • کارآفرینی در ورزش دانشگاهی
توسط | ۱۳۹۶/۹/۲۷ ۱۲:۴۵:۲۴ تیر ۱۲ام, ۱۳۹۴|Financial, Governments, International|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه